שירים

ידעתי אראך היום...

ידעתי עוד אראך היום

עת הבוקר אור החמה

פלש אל גופי

ומילים שוטטו בראשי

איימו לצאת אל העולם

האזנתי לקולך מקרוב

ידעתי שיהיה עוד טוב

עוקב אחר צעדייך

בולע מילים ורגשות

ידעתי עוד אראך היום

ונביחות הכלבים

הותירוני עזוב וחלש

או אז אמרתי מילים

כלבים נושכים לא נובחים

כעת אמות לי בשלווה

בחשיכה....

תגובות