שירים

יד לעזרה

מכונית נעצרה בצד הדרך,
תקלה.
כל נהג העובר בדרך,
מחנה מכוניתו על יד-
להושיט יד לעזרה.
וכך,
ממכונית אחת שנעצרה,
נוצר מין מגרש גדול,
מלא במכוניות.
כל אחד מוכן לעזור.
להסיע,לתקן התקלה.
כן,
בין כל הרע שרואים אנו יום יום,
יש כמה אנשים טובים.
 
 (י"ז ניסן תשס"ה)

תגובות