פוסטים

ציטוט

כמה טוב לנעליים שהם יחדיו
ואני בדד...בדד...בדד....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עת שפתינו רחשו אהבה
דימינו  כי לעד תיכון
ומה נוגה המחשבה כי
אם לא היתה זאת אהבה
היה זה לילה סתווי יפה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ציטוט שכתב דידי מנוסי 
והוא זכור לי עוד מנעורי
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יום נעים

תגובות

יום טוב צבי / נהדר! / 22/06/2020 14:18
גלי צבי-ויס / שתי נעליים / 22/06/2020 15:31
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 23/06/2020 17:42
גלי צבי-ויס / לא, הוא כבר לא בין החיים. ראיינתי אותו כשהיה כבר בסוף ימיו. ~love~ / 24/06/2020 08:25
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 24/06/2020 10:41
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 24/06/2020 20:31
דני זכריה / אני בדד / 22/06/2020 15:56
מרים מעטו / ~love~ / 23/06/2020 17:45