שירים

שמעת את הגשם....

לא שמעת צלילי אהבתי
מתנגנים בחלונך
לא שמעת דמעותיי
מתדפקות  על דלתך
 
שמעת את הגשם
שעיוות את צלילים
שמעת את הרוח
שייבשה את הדמעות
 
לא שמעת צלילי אהבתי
מתנגנים בחלונך
לא שמעת את גופי
המתגנב לתוך חלומך
 
שמעת את הגשם
שעיוות את הצלילים
שמעת את הרוח
שהרחיקה אותי ממך
 
ואיך אלייך אקרב...איך?

תגובות