שירים

נזירה סוררת/פישל ורד

 
 
העזי כנסי לבפנים מעבר שער חורק בשנים
ומה שם מתגלה סבוך צער,הארות חלקות כפנינים
 
כראי משתקפת דמות חצויה בייני בינייך לבן שם
ובתוך תבונותי  ובין מחסומיי תגלי חבלות תשוקותיי,
 
חד ופגיע,מתייסר,ושמיימי ,כמעט בתמימות משוחררת
אלו כבליי וזה חלומי,מאבק בין נזיר לסוררת

תגובות