הודעות

הגיג-כישרון-ציטוט

כשבסוף חיי אשב מול האל, אני מקווה שלא תישאר לי

טיפת כישרון, ואני אוכל להגיד שהשתמשתי בכל מה

שהוא העניק לי

------------------------------------------------------

אירמה בומבק

תגובות

דני זכריה / השתמשתי בכל מה שהוא נתן לי / 15/08/2021 13:35
אודי גלבמן / ואני,לא בענווה יתרה, ה / 15/08/2021 14:43
שמואל כהן / כל דבר בעולם נגמר / 15/08/2021 15:07
גלי צבי-ויס / החיים האלה! / 15/08/2021 17:36
יום טוב צבי / למצות! / 16/08/2021 06:10