הודעות

עולם אכזר-

עולם אכזר

כים נרגז

אפוף באש

אוכלת

אמור לי אלי

מדוע גז

רגש ללא

תוחלת

---------

נכתב בנעורי

 

 

תגובות

דני זכריה / רגש ללא תוחלת / 14/02/2022 11:39
גלי צבי-ויס / רגש התוחלת / 14/02/2022 14:37
מרים מעטו / ❤🧡💛גלי יקרהלי / 14/02/2022 22:31
יום טוב צבי / האדם החושב / 14/02/2022 14:52
מרים מעטו / איש יקר ואהוב❤🧡 / 14/02/2022 22:35
רחל בנגורה / רגש ללא תוחלת / 14/02/2022 16:06
שמואל כהן / שיר עם המון עומק ומחשבה / 14/02/2022 17:08
מרים מעטו / שמוליק יקר❤🧡 / 14/02/2022 22:40