שירים

החלקיקים האלמנטריים

החלקיקים האלמנטריים

 

לרשום על דף
את סך החלקיקים 
האלמנטרים של קיומי
זו מהתלה לא קלה
צריך לדעת 
לדיק בזויות העין 
ולא לשערך היכן ומה
דבק בעפעפי
כקורי שנה של בוקר.

אולי בעצם היה זה קטרקט 
בעיני רוחי 
כחסימה בלתי רצונית
של כוח החיים שלי 
"(מוג'ו"  אם אפשר לומר )

שבגסיסה איטית
התפתל בטרם עת על הניר

 

לרשום על דף אפשר,

(כי הוא הרי סופג הכל)
וגם אני הייתי פעם
חומר פורוזיבי
סופך אל תוכי את העולם

 

 

אבל עתה
עת זמן של בין ערביים בחיי

הגיע עת בדם של אותיות
לשפוך את רחמי 

 

תגובות

רחל בנגורה / החלקיקים שלך לא בכדי שלך הם / 27/03/2022 12:30
גלי צבי-ויס / סופג את העולם / 27/03/2022 18:18