שירים

דרך המלך של בני האדם

דרך המלך של בני האדם.

שירה מתוקשרת / קרן שדה מור

 

היו אחד, אנשים יקרים לכם כעת.

היו אחד איתכם, רק איתכם,

אהובים יקרים מאוד.

שכן, זו השירה הנוגעת בכם כעת, היא זו אשר תביא איתה הרבה מאוד פתרונות ללב כואב ודואב בבוא היום, אשר ייכנס אליכם בטוב לב גבוה,

יראה לכם דרכים נסתרות וגבוהות של אור רב בתוככם,

וגם יראה לכם את - ...עצמכם הגבוהים כעת.

היום הזה, קרב ובא אהובים,

קרב וממשמש בפתח הוא,

ומתוך אור רב זה אשר ייכנס אל כדור הארץ בטוב לב גבוה,

מתוך כך תוכלו "ללכת לאיבוד" בטוב לב גבוה גם כן עבורכם כעת.

"להוליד" עצמכם מחדש כעת,

ו"לפגוע" במטרות חייכם האחד עבורכם. תמיד האחד הוא לכם.

 

מתוך כך תוכלו להשיב זה האיזון החוזר עבורכם, בני אדם יקרים עד מאוד עבורכם,

ולהראות לכם שירים עצומים עוד יותר מזה אשר ניתן עבורכם כעת בטוב לכת גבוהה לכם.

היו שלום, וזיכרו –

זהו טוב הלב האחד אשר מבקש להיכנס אליכם הביתה פנימה היום הזה.

זיכרו זאת לטובה גמורה עבורכם כעת, והיו שלום.

בני האדם עומדים לפגוש את טובתם הנעלה ביותר בתוך זה הפחד חסר התקווה שלהם כעת.

היו שלום.

תגובות

שמואל כהן / יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע / 27/06/2022 16:21
גלי צבי-ויס / כרגע / 27/06/2022 19:54