שירים

מזוז או לזוז

מזוז או לזוז

א' מתלוננת

ב' מתקשרת

ג' מתווספת

ד' מרכלת

ה עוצרת

ו' ומה יהיה על ו

ז' עומדת

ח' שותקת

ט' מייבבת

י' מיללת

ומה יהיה על הנשיא , היה או לא היה

רק החדר יודע

היה שם לא באשמתו, פשוט נוכח

הקירות, לו רק יכלו לדבר

חבל שאי אפשר לראיין אותם....

נשיא הוא תוארו של ראש המדינה

נשיא הוא ייצוגי והוא מסמל את אחדות העם

אחדות העם

לא לא נראה לי

והוא עומד בראש המדינה

ממש

לתפארת מדינת ישראל

ומה יהיה על נאנסות

על הפשע האיום

הזעקה של הנשים

הפגיעה האיומה

מה יהיה????

תיק ללא משפט???

איך יכול להיות הדבר ????

 

 

תגובות