פוסטים

האם יגאל עמיר רצח?

שלמה אידן

תאריך הכתיבה- 04/11/2005

התוכנית על רצח רבין וחקירת הרצח, בערוץ 2 אתמול בערב, התמקדה בקיום חור, לכאורה של קליע, בצד הקדמי של החולצה והגופייה אותן לבש רבין בעת הרצחו. החור מעורר אפשרות, שבנוסף לשני הקליעים שירה יגאל עמיר בגבו של ראש הממשלה, הוא נורה גם מלפנים.

מסתבר, שבבדיקה הפתולוגית, בחקירות המשטרה והשב"כ, במשפט יגאל עמיר ובדיוני וועדת שמגר, לא ניתנה שום התייחסות לאפשרות זאת. פעם נוספת נחשפה הרמה המבישה בה מתפקדות כל המערכות האחראיות על חשיפת האמת ועשיית הצדק במדינה  -  אפילו כשמדובר ברצח ראש הממשלה ובטראומה לאומית.

כמעט בכל נושא נתגלעו מחלוקות עמוקות בין משתתפי התכנית. היה רק עניין אחד בו גילו כולם, ללא יוצא מן הכלל, קולקטיביזם רעיוני ראוי לציון: כי אין בממצא לכאורה שרבין נורה גם מלפנים, כדי לערער ולו במעט את הוודאות המוחלטת, כי יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה.

ברצוני לחלוק על אחדות הדעות הזאת, המתמיהה ומקוממת בפני עצמה  -  וזאת תוך התייחסות לממצא זה בלבד, ללא הזדקקות ל-"תיאוריות הקונספירציה". במאמר מוסגר אציין, שהגישה הנקוטה ע"י הקונצנזוס התקשורתי והממסדי שלנו, לפיה נפסלות תיאוריות אלה בבוז, מבלי שייבדקו וללא כל התייחסות עניינית, מקוממת אותי, בדומה לרבים אחרים.

מקובלת עלי עדותו של יגאל עמיר, כי ירה ביצחק רבין "בכוונה לשתקו", והודאתו ברצח עקב כך. אך בהתחשב באפשרות שרבין נורה גם מלפנים, דבר שלא היה ידוע ליגאל עמיר בעת הודאתו, האם ניתן להסיק בוודאות "מעבר לכל ספק סביר", כי מותו נגרם ע"י שני הקליעים שנורו ע"י עמיר?
כפי שנראו הדברים בתכנית, מהבדיקה הפתולוגית הרשלנית ומלאת החורים שלא התייחסה כלל לעניין, לא ניתן להגיע למסקנה זאת.

לכן, ללא בדיקה וחקירה נוספת,  וכנראה גם משפט חוזר, לא ניתן לראות את יגאל עמיר כאחראי לרצח, אלא לניסיון רצח בלבד.  מבחינה מוסרית שני המעשים מגונים באותה מידה  -  אך לפי החוק יש ביניהם, וגם בין העונשים המוטלים בעטיים, הבדל עצום.

הדברים חייבים לקבל הבהרה ע"י חקירה יסודית ופתוחה, בשונה מהטיוח הממלכתי שננקט עד כה, אשר הותיר שאלות רבות ללא מענה, וגרם לחלק ניכר מהציבור להאמין שיש לרשויות המדינה הרבה מה להסתיר.

אם בחקירה זאת לא יוכח "מעבר לכל ספק סביר", כי לא היה קליע שלישי שיכול היה לגרום למותו של יצחק רבין  -  מתחייב לקיים משפט חוזר ליגאל עמיר, ולהרשיעו בניסיון רצח בלבד.

תגובות