הודעות והגיגים

נהדר.

לגלי, לכל היוזמים, המארגנים והדוחפים...
לתמנע שבזכותה נגררתי...
כל הכבוד!!!!

תגובות