שירים

סליחות

הקיץ נגמר הסתיו קרב
שוב אני בפרשת דרכים
חודש של חגים וסליחות
האם סלחתי האם סלחו לי
 
 
פעם לפני שנים הייתי אחר
היום אני מאחר
חשבתי שהחיים הם כסף
לכל דבר אחר איבדתי חשק
 
 
יש מחשבות שחשבתי ולא אחשוב
יש כוונות שכיוונתי ולא אכוון
יש דברים שעשיתי ולא אעשה
יש לי מקום והוא לא מקומי
 
 
אנשים בחיי שהכרתי אינם
סליחתם על קברם
כל אחד ביומו שלו
סלח ונסלח לפני היטמנו
 
 
גם אם אאנח בקול
אפילו אם אצעק
קולי לא נשמע וכולי נשמה
.

תגובות