שירים

גלים

גל מתגלגל אל חוף חולי,
נספג אטאט, מחלחל,
מותיר רישומו הצנוע,
זכר היותו גל ענק,
מתהדר עוצמתו וקצפו.
גל גאות זוקף גבו,
מתרומם מלוא קומתו,
שואף מרומים.
 
גלים גלים חולפים ימיי,
מגביהים, מנמיכים,
אינם מרפים.
 
 
 
 

תגובות