הודעות והגיגים

עידוד יצירה ספרותית

 

עידוד היצירה הספרותית בקרב הציבור הדתי

מועצת הפיס תעניק את תמיכתה לסופרים מרקע דתי, המתכוונים להוציא לאור ספר שירה, פרוזה או מחזה. הפונים רשאים לפנות למו"לים מוכרים אשר קיבלו לרשותם את כתב היד ומתכוונים לפרסם אותו. המועצה אינה מעסיקה לקטורים ועל כן לא יתקבלו כתבי יד לקריאה. השיפוט יהיה על סמך חוות דעתו של המו"ל.

 

תקציב הועדה לשנת 2006 בתחום זה -  100,000 ₪

 

לבקשה יש לצרף:

  • שם המו"ל המתכוון להוציא את הספר לאור.
  • תקציר הספר וחוות הדעת של ההוצאה על כתב היד (1/2 עמוד).
  • תקציר קורות החיים של המחבר.
  • דוגמה של  2-4 עמודים מכתב היד.
  • תאריך משוער לפרסום הספר.
  • ההקצאות תהיינה מוגבלות בזמן ולא יהיה ניתן לשנותן.

 

ניתן להגיש בקשה עד ל-2 ספרים למו"ל. הספרים יראו אור לא יאוחר מדצמבר 2007.

 

מועד הגשהI: עד יום ד 1 במרס 2006. הבקשות תידונה במהלך חודש מרס.

מועד הגשה II: עד יום ד' 24 במאי 2006. הבקשות תידונה במהלך חודש יוני.

תגובות