שירים

כוחו של הרגל

לא קיפחתי ימין

לא זנחתי שמאל.

באופן שווה חלקתי לילותי

פעם עם הימין ופעם על שמאל.

מיזוג אחיד טענתי לזה

גם לזה.

עת קריאה - היתה לפסק זמן

בין ימין לשמאל

שטח הפקר.

עד שבאתָ את האיזון להפר

ומצאתי עצמי מורגלת אל האחר

נרדמת, גם כשאינךָ,

מפנה גבי אל מי שתמיד היה צידי.

 

תגובות