עליזה ארמן זאבי

שירים
זוג משמיים
עליזה ארמן זאבי / שירים - 06/05/2022 15:41
41
צפיות
הזמן יקר ערך
עליזה ארמן זאבי / שירים - 19/03/2022 11:36
48
צפיות
ריח החופש
עליזה ארמן זאבי / שירים - 13/03/2022 12:52
35
צפיות
תמונות מלחמה
עליזה ארמן זאבי / שירים - 10/03/2022 11:22
42
צפיות
יום בחיי אשה
עליזה ארמן זאבי / שירים - 09/03/2022 10:54
39
צפיות
בשלות מאוחרת
עליזה ארמן זאבי / שירים - 08/03/2022 10:27
35
צפיות
כל שנה באביב
עליזה ארמן זאבי / שירים - 01/03/2022 09:51
42
צפיות
ממרחק השנים
עליזה ארמן זאבי / שירים - 26/02/2022 17:11
40
צפיות