שירים

בתי

אנו קשורות זו לזו
בחבל הטבור
קשר בל ינתק של אהבה ודם.

לפעמים כשאת כואבת
אני נזכרת

בתינוקת הקטנה והכחולה,
שהניח אביך בזרועותי בגאווה
ובאושר שאפף אותי ומחק את הכאב.

לפעמים כשאת סובלת
אני חושבת

לו יכולתי לחזור אך לרגע
אל האושר שמחק את הכאב
אחרי שנולדת

© כל הזכויות שמורות - גלי גןתגובות