שירים

קליפות

מקלפת ממך-

שתדע שאותך.

שתדע שאיתי בטוח.

 

מתעטפת לך

מחייכת לך.

הכל מתוק 

כשהכל פתוח:

 

ילדה מתוקה

שולחת חכה-

עם צידה למסע קרוב

קונכיות הפוכות.

עוגיות, מבוכות,

עיניים פקוחות

וחום.

  

אישה מסמיקה

מרגישה מצוקה

שולחת חכה-

חלום משוקע:

ילדה מתוקה

פייה מבריקה

ציורים מצחיקים

וסוד.

 

מתערסלת בך.

מתרגשת

בוכה.

מחייכת

איתך

וטוב.
 
(כל הזכויות שמורות)

תגובות