שירים

חץ בלב

או איך ששמחתי היום אך אתה באת
איך שקרנתי אתמול אך בעינך פגשתי
הקרירות המרירות עדין פועמת
את ליבך הקפוא היא אינה עוזבת.
 
האם אתה שומר עלי
האם רוצה אתה שאיהיה שמחה
ואם כך הוא הדבר אז מדוע אתה
זה שרוצה בשבילי את הטוב בעולם
חייב להיות הורס שמחות כזה מושלם
 
האם כואב לך שסוף כל סוף אני מקובלת
האם אסור לי לשמוח
לצחוק או לקרון
האם חייבת אני בבועתך הקרירה
להישאר לנצח ללא אהבה?
 
אבל אומנם למרות הכל
אותך אני אוהבת
אותך אף בת אף פעם לא עוזבת
אך תיזהר זה לא יהיה כך עוד זמן רב
כי אני איהיה הראשונה
שבליבך כמו שבליבי פגעה...

תגובות