שירים

מבוקקת

תאוות בשרים,

טיפה סרוחה

הולידו אותי לאין,

לסחרור מיגע

בנתיבות חיי.

דנו אותי

לאהבה

ופניי מועדות לאין סוף

הנבוב.

 

תגובות