שירים

רבית

 
לו הברית
כמו הרבית
שהנגיד הוריד
היתה עולה
בהתאמה
בעת אינפלציה
זו הטבה.... 
 

תגובות