שירים

לעזאזל...

מעשה במבליג סדרתי
שתמיד הגיב "תפוס אותי"
בריוני השכונה לו החטיפו
והוא "לא כואב לי אפילו".
 
"פתח" ,"חמס","חיזבאלה"
כל אחד בתורו התגרה
זרקו אבנים,נקטו כוחנות
תגובתו התעכבה,"סבלנות".
 
נו,מתי כבר יפול אסימון
ש"כאילו" אינו פיתרון
דבר איתם בשפתם
וצפצף על כל העולם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תגובות