שירים

שאלה

אם אעבור

לידך ברחוב,

האם תעצור,

האם תרצה שאדע

כי אתה שם

רואה

ואינו נראה.

תגובות