שירים

רחוק

                       הדרך יוקדת
                          עוד רגע
                    פאתי ימים בוערים
                      שפתיים נשוכות -
                 סופרות פסיעות אחרונות
                      כפותיי דלוקות
                      פעמיי אל אופק-
                  שגמא את המוני   עיניי
                               מעברו -
                 שאריות  של ימים זהובים
                 שם אתלה את כל הכזבים
                 על זיזים של אמת מיותמת
                    אדמע טיפות אחרונות
                    עם בת שחוק ראשונה
                         אפקיר את רוחי
                     להמיית מעיין מפכה
                     להיות אחת מטיפותיו
                           עד שאחדל

תגובות