פוסטים

דרוכה לקראת ארוחה

ארוחת שישי
ואני דרוכה
בציפיה
כמול
שולחן הימורים
האם יעלה בידינו זו הפעם
להתקבץ
סביב הארוחה
האם תבוא הברכה
ותתנדף התוכחה
ואני ערוכה
לקבל את השמחה
לחבק בעיני
את אהובי
להתענג על ריגושי יין
להקשיב לפעימות הלב
ולהאמין כי זו הפעם זכיתי
זכיה
שלום עליכם
מלאכי השלום.

תגובות