שירים

WE ARE THE CHAMPIONS

 

שופטים באדום

שופטים בשחור

עסקנים מכסף

נחנקים

מאמנים בירוק

מבריחים

אור לגויים

בכל ענפי

יהדות השרירים.

תגובות