שירים

זרימה

עומס מחשבותיי גורם
לשיריי לזרום אל
הים הגדול.
שם מתגוררות הנימפות
של השירים והמחשבות.
משתתכשכות בערדלי הנשמה,
נרטבות, מפוייסות
כותבות תוים לשירים
ומתערבלות באותיות
של זהב.

תגובות