שירים

קירות סדוקים

קירות סדוקים
תמונות כאב
תלויות
בין הקורים
כסאות יגון
פזורים
על שטיח
שטוף זימה
ספת אשליות
עומדת בפינה
דהוייה
קרועת זיכרונות
היא שוכבת
בפינה
מתה מאהבות
נכזבות
 

תגובות