שירים

קשישי כאב.

קשישי כאב חוצים דרך אחרונה
על כסאות נכים מרופטים
חיוך על פניהם ואין בם שנאה
כי הדרך שבה הם הולכים
תהיה גם דרכנו האחרונה
קשישי כאב בחיוך קטן בלב
על כסאות נכים מתגלגלים
בדרכם האחרונה.....
 

תגובות