שירים

ניגון של מלחמות..

עוניי גלוי לכל וגם אהבותיי לא ימתיקו זאת

מילים היוצאות מתוכי נולדות אל הטוהר

הטוהר שהולך ונעלם הולך ונעלם בערפל

לו היה בידי הכוח לשנות צורות של חיים

הייתי יוצר אנשים כפרפרים לרחף אל האופק

לנגוע בשקיעה אדומה הנוגעת בלב ובמים

לו היה בידי הכוח לשנות מילים של דם

לא הייתי בורא את האדם לעולם

ועכשיו שתיקתי נשמעת מעל הצמרות

שתקתי ועצמתי את עיניי מלראות

שובו מלאכים אל השמים הכחולים

קחו איתכם את דגל השלום

השאירוני בודד וגלמוד

השאירוני מעט לחלום

מעבר לכתפי ניגון של מלחמות

תגובות