שירים

סערהסערה


היא בתוך הסערה
שערה מתפרע
מליבה בוקע קול ניפוץ זכוכית
והשקט ממאן להגיע

ושם המולה
דיבורי סרק
כעסה מתגבר
לשונם מתפתל

והיא עומדת מול
כמעט וקופצת
רגלה מתנדנת
לתהום עוד רגע מחייכת
תגובות