שירים

עולה ,עולהעולה , עולה

היום אני שוב עולה והפעם לא עליך
אלה עליה
כן עליה
שנים לא עליתי
ועכשיו אני שוב יצפה ממעל
וירגיש את ההרגשה הזו
על הבמה
פרפורים בבטן
אורות במה
גופי ירקוד ואני יחוש שוב
כמו פעם


תגובות