שירים

העלמות המילים הכתובות

 
העלמות המילים הכתובות
 
דפים לבנים
מונחים על שולחן
יש לקחת עט ביד
לִטְבּוֹל בְּקֶּסֶת של דיו
וּלהניח מילים על דף.
לכתוב מכתב לאהוב
לְחַזֵר במילים כתבות
אַחַר נערה
לכתוב בקשת חנינה
לִרשום פסק דין של אשמה
וּגזר דין - מאסר עולם
או לחילופין זיכוי מוחלט.
מילים   מילים   מילים
הכל זמני
דבר אינו משמעותי
הכל חסר תוחלת
חסר תועלת
צריך לנעוץ מבט מהופנט
לראות את המילים מתנדפות
מן הדף
ומשאירות אותו לבן השהיה -
טַבּוּלָה רַזָה...
 
                          טבולה רזה - דף חלק
 
 
 

תגובות