שירים

שמש שרב

שמש שרב - נעלם וחוזר
בכל מקום בעולם את אורו מפזר
צמח מדבר - נובל ופורח
השמש מחמם אך בין רגע בורח
זה פרח מוגן 
שחושש לקוות
להתקרב שוב לגעת
ושוב להכוות 
ורוחות עזות בליל סגריר 
עוטפות בריק הצמח 
שניזון מקרן אור אחת 
ששלח אליו ירח 
ופרח הגן לא חשש לקוות 
כי הוא גדל בין אחיי צמחים ובין החיות 
וזה עוד פרח מוגן שחשש כל חייו 
לא פתח עליו אף פעם ואת אבלו סחב 
שמש שרב - נעלם לא חוזר

תגובות