שירים

צרצר המוגלה

הנה, הנה הוא בא

צרצר המוגלה

שזלג

ממוחו של זה שהיה

וזל"ה

בדיוק אז  בל"ג..

 

ויצאה רוחו של האב

קלה

ונוצית

כמו עב.

 

הו הא מי זה בא

הרי זה

צרצר המוגלה

מראשו של אבי

לראשי.

לא רצחתי

לא ירשתי

זבול לי לא היה

ובכל זאת-

מוגלה.

 

 

אנטיביטיקה יוק,

תות שדה  לא בחוק

דיבורים מקפיצים

כדורים

רק לשתוק.

תמונות מצרצרות

רגלים מהדסות

דלתות מטרקים.

צרצרים, צרצרים.

 

מצורצרת.

אביא הבשורה

המלחמה נגמרה.

 

 

 

 

 

תגובות