שירים

אוצר

הכול נעצר ונאצר
במקום שבו המים והשמיים נפגשים
והארץ תלויה על בלימה
כאדם העומד
ומחכה לפטיש ההולם...

אך עוד חולם

הכול נעצר ונאצר
בתיבת עץ עתיקה
באי המטמון של הדעת
השרוי בים ערפל
בין האונה השמאלית לימנית
עד יום האחרית

הכול נעצר ונאצר
בין שתי הידיים
שנתנו או היכו או לחצו או הורמו
אך נותרו עם עשר אצבעות
ובהם אצבע שהורמה אל העין
כדי למחות דמעה אחת
או שתיים.

תגובות