שירים

סימני תשובה / אילנה בר-שלום

סימני תשובה
על שאלה, התחבטות
אני עונה,
מאדמה לוקחת ואליה
תשוב.
הסוף מי ידע?
ברגעים יפים יסמין
פורח, שמים פתוחים.
אתה אומר, לא מוכר
החלום....
עונג זיכרונות, 
מה היה
לפני? מה יבוא אחרי?
בין טוב לרע  חלומות.
שורשים, סמני תשובה.

מועקת השביר, כשקיר
מתמוטט מעל ראשך,
קושי האבדן.
התבגרות רוקחת נשואים,
גדול הילדים.
התערטלות רגשית,
בחשיפת הנשמה לתהליך
גירושים.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של  גלי צבי-ויס -
על התחבטות , שאלה אני עונה
מאדמה לוקחת ואליה תשוב.
אהבה, ילדים, לפעמים גירושין.
הסוף הידוע לכל - מוות. 

תגובות