שירים

ונוס

 

 ונוס של הגלים
מבטת סביב
סומאת מזוהר
חמה

כף רגל שולחת
אל מחוץ לצדפה
כבודקת
הַקַלוּ המים

לחוף עלתה
בצעד בוטח
שובל הקצף
לחך צעדיה

ומיד אל מצולות
נסוג מאוכזב -
נושא צדפה ריקה
על גב .


© כל הזכויות שמורות

תגובות