שירים

זמר / אילנה בר-שלום

זמר / אילנה בר-שלום
אשת חיל מי ימצא?
בכנפי ציפור הגיעה
נערה כפריה לפרקה.
שיבולי חיטה, כד יין,
תנובת צאן ודבלים.
תשורה נוגעת
ברגע בו נשאה
לידיד נפשה.
בכל מעודה נפעמת,
ממעטת בדבור,
עם הרצון
לנהל הלכות ביתה.

שיא תרבותי, בערב,
עומד הזמר, קולו הפה
מבקש לפני הקהל.
שירי אהבה לאל ולציון.
שירי שבת וידידות
בנוסח האנדלוסי.
מושב ממיוחד בבית-הכנסת,
משורר פיטן
מציג טקסט שחיבר
במיוחד לאירוע.
לצלילי הנגינה המוכרת כול.

אשת חיל מי ימצא?
בערב החתונה מוקדש מאוול
מכובד לחתן ולכלה.
סלסול נעים  זמירות

מזל-טוב!!!תגובות

גלי צבי-ויס / מזל טוב / 16/09/2016 15:02
אילנה בר שלום / זמר / אילנה בר-שלום / 16/09/2016 15:17
גליה אזולאי / מזל טוב גדול, שיהיה בה� / 17/09/2016 19:05
אהובה קליין / אילנה היקרה / 19/09/2016 08:25
אהובה קליין / אילנה היקרה / 19/09/2016 08:25