שירים

חלומות אהבה / אילנה בר-שלום


חלומות אהבה
לפתוח דף חדש
להשכלה רחבה.
רצון  לפרוץ קדימה,
לשנות עולם.
אהבה בעליית גג,
מאמר מדעי, פנקס
שירה.
רזי מחשבה בגישה
משוחררת, מעלימה עין.

יומן נעורים ממגירת
חלומות.
מתוך הכאב ועד לשחקים.
את הארץ לבנות.
לתת לתקווה נשמה להמריא.
מקוה שאבא התגאה בי,
על מה שעבר וחלף בראשי.
לא קלה הקליטה, השפה,
געגוע לנוף שעזבתי.

///////////////////////////////
מות אבא,
לא הותיר אותי אדיש.
פה קשה ושם רע.
זו הכמיהה בעת משבר
והכוח לנסוק.
כמו ציפור לעופף,
בהתפורר הזיכרון, אובד בשנים.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

אילנה בר שלום / חלומות אהבה / אילנה בר-שלום / 24/10/2016 15:58
גלי צבי-ויס / אבא מתגאה בי / 24/10/2016 16:18
אילנה בר שלום / חלומות אהבה / אילנה בר-שלום / 24/10/2016 16:40
גליה אזולאי / שיר מלא ברצון, לפרוץ ל� / 25/10/2016 00:44
זיגי בר-אור / נכון אילנה, הבטחות לאב / 25/10/2016 13:21
אודי גלבמן / לכי תמיד עם התחושות חה / 27/10/2016 12:21