שירים

מילים מילים

יש לי הרבה מילים
שרק רוצות להיות בחוץ
אבל אין לי מנגינה
טובה וגם יפה.

יש לי חדר קטן
רק שלי ומיוחד
אני כותב בו מילים
בשביל עצמי ובשביל כולם.

יש גם אור בחדר שלי
לא חזק במיוחד
כזה חלש כמוני
לא יכול להיות חזק.

אני כותב הרבה מילים
וגם זורק לפח
אין לי כוח למנגינה
וגם לא לאור חלש

תגובות

גלי צבי-ויס / אור חלש כמוני / 11/11/2016 15:46
יום טוב צבי / אור בחדרך / 12/11/2016 10:28
נורית ליברמן / אור חלש כמוני / 12/11/2016 20:56