שירים

ציונות / אילנה בר-שלום לבמת דיון - גלי19.12.16

ציונות?
מחריפה מצוקת החיים
והבחירה?
צעיר מחוסר אמונה,
מלקט פרטי חקירה.
במשרד המשפטים
תחושת החלוף.

בקיבוץ עתות השנוי,
איחוד הלבבות,
מצוקה יהודית ציונית.
פילוסופית חקר ישראל,
האדם ותפילתו.
בה נולדת אהבה,
משפחה מאושרת.

תופעות קשורות זו בזו,
מאבדות יחודן.
קפוטות ושטרימלים,
שחורים נעים כאחד,
אל עבר קומץ שוטרים
מגונן,
שני סוסים ללא רוכב,
אפילו אלוהים
לא היה בעזרם.

"כל הזכויות שמורות"

*דוגמה לאימז' יש בבית האחרון
בתיאור ההפגנה.

תגובות

גלי צבי-ויס / גוונים / 19/12/2016 15:12
אילנה בר שלום / ציונות / אילנה בר-שלום לבמת דיון - גלי19.12.16 / 19/12/2016 18:29
אילנה בר שלום / ציונות / אילנה בר-שלום / 20/12/2016 12:21
זיגי בר-אור / זה עמנו על גווניו ואין / 19/12/2016 21:22
אילנה בר שלום / ציונות / אילנה בר-שלום / 20/12/2016 12:23
זיגי בר-אור / מקמצת על חשמל? יש בשוק / 20/12/2016 14:40
אילנה בר שלום / ציונות / אילנה בר-שלום / 20/12/2016 12:25
דויד סמוכה / כל מגזר ומגדר בנוי מגו / 20/12/2016 21:43
אילנה בר שלום / ציונות / אילנה בר-שלום / 21/12/2016 11:45
גליה אזולאי / כאלה אנחנו, העם שלנו ה� / 21/12/2016 19:59
אילנה בר שלום / ציונות 1 אילנה בר-שלום / 22/12/2016 12:41