שירים

מצבי לחץ / אילנה בר-שלום

מצבי לחץ
שרות בצה"ל הוא
מבחן ישראלי
במציאות נוקבת.
אמונה וחלום,
כנס ביןלאומי חסר
מנוח,
תנועה צברית לשלום.
סערה בגובה העינים,
צורך להשלים שעות
שינה,
כדי להתמודד במצבי
לחץ.

יוצא לחופשה בכפר
בדידות,
בריאות לקויה,
חשיבה מעורפלת,
פלורליזם תרבותי.
מחדלי מלחמה,
נפילה אל אסון משפחה.
פגישה מחודשת,
ההסטוריה שוב חוזרת על
עצמה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

אהובה קליין / אילנה היקרה. / 30/12/2016 11:52
אילנה בר שלום / מצבי לחץ / אילנה בר-שלום / 30/12/2016 12:31
גלי צבי-ויס / ההיסטוריה חוזרת / 30/12/2016 16:38
אילנה בר שלום / מצבי לחץ / אילנה בר-שלום / 31/12/2016 10:55
אילנה בר שלום / מצבי לחץ / אילנה בר-שלום / 31/12/2016 10:56
נורית ליברמן / ההסטוריה שוב חוזרת על עצמה. / 30/12/2016 22:16
אילנה בר שלום / מצבי לחץ / אילנה בר-שלום / 31/12/2016 10:58