שירים

שיר: " תן-יה " שובה לאביך בשמים אבידן

תן-יה לחתן וכלה 
חופה להם אבידן וטניה 
בקול שמחה ורינה וצהלה 
אלוקים בנה ביתם לאושר ופרנסה .

קול שופר נשמע בארצנו 
בתשובה אליך השם ישובו 
בן זכר תועיד תפילת אביו
מצפה לסנדק בכסא אליהו .

כך נזכה כולנו למשיח בן-דוד לעד
צדיק נולדת אבידן בשבת ועל הלחי יוד 
קראתיך מהפרשה אבידן בן גדעוני 
הדרך ארוכה וסלולה לך לגדולה בני .

שבת חתן קראתיך וציפיתי לכולם 
כחזן ופייטן הכנתי עצמי וחיכיתי 
כולם כעסו בסירוב לבוא לתפילה 
סולקתי וגורשתי עד למשכב הגעתי .

לא לעד אני חי ימיי קצרים ואני דועך 
מבקש חזור בך ושמע בקול אביך 
תמיד אהבתיך אל תלך שולל אחר חבריך 
בך העוז והרחמנות ושבו בנים לגבולם .

זה היה מאת השם וסליחה וכפרה 
מבקש אביך מטה ואלוהים מעלה 
דרך נוגה ועשייה לכם שלוחה 
זכור תמיד שירי ואל תיטוש את אביך והתורה...

שיר זה נכתב בתאריך27.6.16 מספר ימים אחר הופה 
זה היה בבית מלון בנתניה שבת חתן חיוב מן התורה לחתן לעלות 
לתורה ...

תגובות

בשן / החתן / 06/02/2017 16:18
נורית ליברמן / כחזן ופייטן הכנתי עצמי וחיכיתי / 06/02/2017 17:46
גלי צבי-ויס / קול שופר נשמע בארצנו / 07/02/2017 05:41