שירים

גולה / אילנה בר-שלום

גולה
גולה מחוץ לכפר,
אוהב קולנוע,
יצירה שמחפשת את עצמה.
הופכת בוטה וספקנית,
כמעט משתטה.
לא מעריכה את הממסד.
צלם מפרנס חולה סרטן,
עם משלחת נציגים לאושויץ.

תאומים זהים, אי אפשר להפרידם,
משתפים פעולה, לזכות בירושה.
מסתכנים בעבירה, ספורם מסעיר,
כאילו ילדותי,
עם אמביציה גדולה לעשות קופה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 02/03/2017 09:52
אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 02/03/2017 09:52
אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 02/03/2017 09:52
גלי צבי-ויס / סיפורי אמנות / 02/03/2017 04:44
אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 02/03/2017 09:54
אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 02/03/2017 09:55
אילנה בר שלום / גולה / אילנה בר-שלום / 05/03/2017 09:28