שירים

חיים / אילנה בר-שלום

חיים
לא מצליח
להשתחרר מאהבה
בלתי מושגת,
בלתי אפשרית.
המגמה לאמנות,
מעמקי פסיכולוגיה,
יחס אנושי,
יחס ציבורי.
סוכנות תרבות וספרות,
לשונה אמנות
בשפה נוגעת.

שותפה לחיים,
מקווה להיות אשתו,
לגדל את ילדיו.
מאוהבת,
אך לא מוכנה להתחייב.
בקללת הזמן
חזרה בשאלה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות