שירים

חברים / אילנה בר-שלום

חברים
זו ארצי מולדתי,
שהולכת לאיבוד.
פה, לא ארץ שכנה
דוברת טורקית.
מצעדי גאוה
בעולם הומסקסואלי,
מנסים להתפייס,
אהבה וחיים בישראל.

אהבה בת  50 +
מסע מסתורי קסום
מגיע אל סופו.
'חייל לבן מכה חייל שחור'
נדבך בית בשיר כאב,
הוקדש לחברים.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

נורית ליברמן / שיר לחברים על מצב בלתי / 30/04/2017 14:56
גלי צבי-ויס / לא ארץ שכנה / 30/04/2017 15:45