שירים

זוהר / אילנה בר-שלום

זוהר
הלכתי אל המילים
בטוב וברע
והמזל האיר לי  אורו.
קולן לא נשמע,
אהבת השירה בגון
אדום ארגמן.

סיפורי חיים מהמקרא,
אל לבה של האחרת.
מתת אלוה,
דמיון יוצר.
הלכתי,
ממריא אל כוכבים,
אל מחוזות הזוהר.

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

גלי צבי-ויס / בטוב וברע / 06/05/2017 18:33