שירים

בצל מלחמה / אילנה בר-שלום

בצל מלחמה
מבינה,
כי צריך לשחק
משחק אישי, לא
לספר שקרים,
כדי להציל משעמום.
ספור ראשון  על
אהבה ראשונה.
רוקם תכניתו לעתיד,
למענה עזב בית
לשם יחזור,
לערוך
חשבון נפש
.
שכרון חושים,
בצל מלחמה..

"כל הזכויות שמורות"

תגובות

גלי צבי-ויס / משחק אישי / 08/05/2017 06:47
נורית ליברמן / משחקי מלחמה כדי להימל� / 08/05/2017 22:39